E Hënë, 19 Shkurt 2018
Programi

07:00 - 10:00

  Edicioni I Parë

10:00 - 11:00

  Rit. Emisioni Fundjava Kult +Ex-Libris

11:00 - 11:30

  Lajmi ne Kohe Reale (Live)

11:30 - 12:00

  University Zone

12:00 - 13:00

  Lajme ne Kohe Reale Live

13:00 - 14:00

  Lajmi ne Kohe Reale(Live)

14:00 - 14:40

  Emisioni "Crime Zone"

14:40 - 15:00

  University Zone

15:00 - 16:00

  Lajme ne kohe Reale

16:00 - 17:00

  Ata po Thonë

17:00 - 18:00

  Lajme ne Kohe Reale (Live)

18:00 - 18:45

  Emisioni “Fun Page”

18:45 - 19:00

  University Zone

19:00 - 20:00

  Lajmi ne Kohe Reale

20:00 - 21:00

  Rit. Ata po thonë

21:00 - 22:45

  Emisioni "Fakt"

22:45 - 23:00

  Lajme ne Kohe Reale 

23:00 - 23:45

  Rit. Emisioni "Fun Page"

23:45 - 00:00

  Lajme ne Kohe Reale

00:00 - 01:00

  Emisioni "Ora 00:00"

01:00 - 02:45

  Rit. Emisioni "Fakt"

02:45 - 03:45

  Rit. Emisioni "Ora 00:00"

03:45 - 04:30

  Lajme

04:30 - 05:30

  Emisioni "Ora 00:00"

05:30 - 06:15

  Lajme

06:15 - 06:55

  Emisioni "0ra 00:00"

06:55 - 07:00

  Reklama

 

Valuta


Vlerat e këmbimit merren minute pas minute nga Yahoo Finance
Vlera:
Nga:
Në: